1
Vote
Azure Monitor/ Azure Insights support via Rest API